Het innovatiecenter van HÖCKER POLYTECHNIK

Open ogen en oren voor huidige en toekomstige behoeften van onze klanten, een goed werkende radar voor de nieuwe methodische trends en geëngageerde medewerkers zijn het succesrecept van ons onderzoek en ontwikkeling. We streven daarom naar een intensieve samenwerking van onze onderzoeks- en bedrijfseenheden met externe partners uit de economie en de industrie, vooral uit afnemersbranches.

De ontwikkeling van innovatieve producten neemt bij HÖCKER POLYTECHNIK een bijzonder belangrijke plaats in. We zijn er diep van overtuigd dat de toekomst van morgen afhankelijk is van creatieve productontwikkelingen.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm