Loopbaan bij HÖCKER POLYTECHNIK

HÖCKER POLYTECHNIK besteedt ook een bijzondere aandacht aan de toekomstgerichte oriëntering van de onderneming. Daarvoor hebben we steeds gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers nodig. Uw tevredenheid is uit overtuiging een belangrijk deel van onze ondernemingscultuur. Want mensen maken het verschil.

Uitgerekend in een internationale en multiculturele onderneming staat het verenigen van medewerkers uit diverse cultuurkringen op de eerste plaats. Hetzelfde geldt voor de continue stimulering van hun kwalificatie via opleidingen en scholingen en de optimalisering van de dialoog binnen en buiten de onderneming.

Als u belangstelling hebt om mee te werken aan de ontwikkeling van onze onderneming, werp dan even een blik op onze jobbeurs:

Für weitere Infos:
www.facebook.com/hoecker.polytechnik
www.youtube.com/watch?v=dub9udlfIHE

Gerade in einem internationalen und multikulturellen Unternehmen steht die Zusammenführung der Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Kulturkreisen an vorderster Stelle. Ebenso die kontinuierliche Förderung ihrer Qualifikation über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und die Optimierung des Dialogs inner- und außerhalb des Unternehmens.

Wenn Sie Interesse haben, die weitere Entwicklung unseres Unternehmens mitzugestalten, dann werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Stellenbörse:

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm