Full-service van HÖCKER POLYTECHNIK

Hier vindt u tal van serviceprestaties van HÖCKER POLYTECHNIK. Wij hechten er groot belang aan dat onze klanten in de toekomst op ons kunnen rekenen. Daarom proberen we hen op alle niveaus te ondersteunen, bij de persoonlijke advisering, bij de uitvoerige planning, bij de productie en uiteraard bij de veilige inbedrijfstelling en een degelijk onderhoud. Als er toch nog wensen open blijven, schijf ons dan of bel ons gewoon op.

Onderhoud en service

Geniet van de veiligheid van een onderhoudscontract bij HÖCKER POLYTECHNIK. Daardoor bespaart u onnodige kosten voor kostelijke reparaties of zelfs een bedrijfsstilstand. Onze servicemonteurs kunnen door regelmatige, preventieve controles van uw installaties eventuele defecten of slijtage vroegtijdig detecteren en zo gepland en zonder kosten verhelpen. Zo geniet u van en betere bedrijfsveiligheid en gaan uw installaties langer mee. Voor deze service bieden we u individueel aan uw behoeften aangepaste onderhoudscontracten aan.

Hebt u een verzoek? Neem contact met ons op.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm